Báo động đỏ Maxcall

Báo động đỏ Maxcall

I. CÁC QUY TRÌNH BÁO ĐỘNG ĐỎ Quy trình báo động đỏ nội viện: Quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các khoa trong bệnh viện nhằm cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch. Tuỳ thuộc vào mô hình bệnh tật, năng lực chuyên môn kỹ thuật và điều kiện thực tế của...