Chuông gọi phục vụ cho foodcourt

Chuông gọi phục vụ cho foodcourt

Maxcall xin đưa ra giải pháp chuông gọi phục vụ cho foodcourt (khu ẩm thực trong các TTTM) Foodcourt (khu ẩm thực trong các TTTM) được giới trẻ đặc biệt là giới văn phòng yêu thích. Ngoài sự tiện lợi năng động thì thực phẩm ở đây đảm bảo được an toàn thực phẩm. Vào...